Przedmioty ogólnokształcące
Chemia cz-1Chemia cz-2
Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Język obcy

Język angielski

Język angielski zawodowy

Język niemiecki

Wychowanie fizyczne
Fizyka
Biologia
Matematyka
Etyka
Filozofia
Historia i społeczeństwo
Historia i teraźniejszość
Historia
Język polski klasy po gimnazjumJęzyk polski klasy po podstawówce
Religia klasy po gimnazjumReligia klasy po podstawówce
Wiedza o społeczeństwie


Biznes i zarządzanie


Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty informatyczne i programistyczne
Aplikacje internetowe i tworzenie aplikacji internetowych
Strony internetowe i tworzenie stron internetowych
Urządzenia techniki komputerowej
Grafika i wydruk 3D
Programowanie aplikacji webowych
Projektowanie oprogramowania
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
Administrowanie systemami operacyjnymi – wymagania edukacyjne
Systemy operacyjne – wymagania edukacyjne
Podstawy informatyki i pracownia podstaw informatyki
Eksploatacja sieci komputerowych i lokalne sieci komputerowe
Informatyka
Przedmioty elektryczne i elektroniczne
Wymagania_technik_automatyk
wymagania_podstawy_robotyki
Wymagania maszyny elektryczne
WE Komputerowe_Projektowanie_Rysunek_Techniczny
Użytkowanie urządzeń elektronicznych, Klasa 3 bu
Użytkowanie instalacji elektrycznych 4ad
Urządzenia elektryczne 4ad
Urządzenia elektroniczne Klasa 4b4
Urzadzenia elektryczne 3ad
Układy automatyki przemysłowej
Uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej
TZN Wymagania pracownia montażu instalacji elektr.
TZN Wymagania maszyny elektryczne (1)
TZN Wymagania edukacyjne elektotechnika (1)
technik elektronik – 2b – układy analogowe 2022-2023 popr (2)
technik elektronik – 2b – układy analogowe 2022-2023 popr (1)
technik elektronik – 1b – technika cyfrowa 2022-2023 popr 1 (1)
technik elektronik – 1b – technika cyfrowa 2022-2023 popr (2)
technik elektronik – 1b – technika cyfrowa 2022-2023 popr (1)
technik automatyk – 3u – pracownia automatyki 2022-2023 popr
technik automatyk – 2u – pomiary elektryczne i elektroniczne 2022-2023 popr (2)
technik automatyk – 2u – pomiary elektryczne i elektroniczne 2022-2023 popr (1)
technik aelektronik – 4u – montaz instalacji i urzadzen elektronicznych 2022-2023 popr
technik aelektronik – 3u – montaz instalacji i urzadzen elektronicznych 2022-2023 popr
Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych, klasa 3a
Pracownia sterowników PLC – klasa 2
Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych 2AD
Pracownia montażu maszyn i urządzeń elektrycznych – klasa 4a
Pracownia montażu maszyn i urządzeń elektrycznych – klasa 3a
Pracownia montażu instalacji elektrycznych
Pomiary elektryczne i elektroniczne, klasa 2bo
Pomiary elektryczne i elektroniczne 3bu gr. 1
Podstawy automatyki, sterowania i regulacji
Obsługa układów automatyki przemysłowej
Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 4ad
Obsluga ukladow automatyki – klasa 3 i 4
Montaż ukłdów automatyki przemysłowej – klasa 2u
Montaż Układów Elektronicznych, Klasa III bu
Montaż Układów Elektronicznych, Klasa II bo
Montaż Układów Automatyki, Klasa III bu
Montaz ukladow automatyki – klasa 1 2 i 3
montaz technik automatyk
Maszyny elektryczne 4ad
Maszyny elektryczne 2ad
Maszyny elektryczne 1ad
Instalacje elektryczne 4AD
Instalacje elektryczne 3AD
Instalacje elektryczne 2ad
Instalacje Elektroniczne, Klasa III bu
Instalacje elektryczne 1AD
Instalacje Elektroniczne, Klasa II bo
Instalacje Elektroniczne, Klasa I bi
Elektrotechnika i elektronika, Klasa 1 b
Elektrotechnika 2ad
elektrotechnika 1ur
Elektronika
Elektronika, Klasa 2ad
Elektronika 1ur
Eksploatacja Urządzeń Elektronicznych, Klasa III bu
Eksploatacja Urządzeń Elektronicznych, Klasa 4b4
Eksploatacja układów automatyki 4Bu U2
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – klasa 4ad4
2a – Pracownia montażu maszyn i urządzeń elektrycznych – klasa 2a
Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych 4ad4
1u – Podstawy automatyki, sterowania i regulacji – klasa 1u
1u – Montaż ukłdów automatyki przemysłowej – klasa 1u
1a – Pracownia montażu maszyn i urządzeń elektrycznych – klasa 1a
Przedmioty mechaniczne
WE Przygotowanie i kontrola procesów produkcji
WE Pracownia rys tech
WE Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
WE Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
WE z podstaw elektrotechniki i mechatroniki klasa 1
WE Pracownia rys tech komputer
Podstawy Konstrukcji Maszyn kl.1,2,3,4
Przedmioty reklamowe
1o – wymagania edukacyjne – t. reklamy 333907 – 2022-23
2bo – wymagania edukacyjne – t. reklamy 333907 – 2022-23
4o – wymagania edukacyjne – t. reklamy 333907 – 2022-23
3io – wymagania edukacyjne – t. reklamy 333907 – 2022-23
4o4 – wymagania edukacyjne – t. reklamy 333907 – 2022-23
PDG_wymagania_edukacyjne