W dniu 12.06.2024 roku odbyły się kolejne warsztaty z Firmą Brembo Poland z Dąbrowy Górniczej, których celem była prezentacja oferty m.in. praktyk miesięcznych dla uczniów w zawodzie technik mechanik.

Prelekcję z ramienia Brembo Poland poprowadzili dwaj specjaliści w tym obszarze: Pan Marcin Pocztawski zajmujący się rekrutacją i szkoleniem mechaników oraz Pan Michał Pyrz, który rekrutuje i szkoli pracowników produkcji.

W trakcie spotkania, które miało miejsce w strefie Brembo Poland uczniowie mogli dowiedzieć się o przebiegu praktyk oraz porozmawiać ze starszymi kolegami o wrażeniach jakie towarzyszyły podczas tegorocznych praktyk.