ZAPRASZAMY DO SZKOLNEGO CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ – SALA NR 319A

 

Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.

Jest to specjalistyczna placówka oświatowa obejmująca wsparciem dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli, wychowawców szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Dąbrowa Górnicza.

Szczegółowe informacje nt. oferty Poradni znajdują się na stronie internetowej placówki –  www.poradnia.dabrowa.pl.

 

 

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA?

WAŻNE INFORMACJE!

Poniżej zamieszczamy informacje nt. możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego dla dzieci
i młodzieży:

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej:

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W DG

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego:

ŚRODOWISKOWE CENTRUM

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

https://fdds.pl/jak-pomagamy.html#telefon-zaufania