Harmonogram egzaminów zawodowych sesja lato 2023

Harmonogram część praktyczna PP 2019 czerwiec 2023

Harmonogram część praktyczna PP 2017 czerwiec 2023

Harmonogram część pisemna PP 2019 czerwiec 2023

Harmonogram część pisemna PP 2017 czerwiec 2023

Wytyczne MEiN:

Komunikat o systemach operacyjnych wykorzystywanych na EZ 2023 – EE.08 i INF.02

Dla zdających:

Harmonogram EPKZ 2023 – podstawa 2017

Harmonogram EZ 2023 – podstawa 2019

Komunikaty o pomocach:

Komunikat o dostosowaniach EPKZ 2023 formuła 2017

Komunikat o dostosowaniach EZ 2023 formuła 2019

O egzaminie wg. formuły 2017

O egzaminie wg. formuły 2019

1. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2017

2. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

3. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017

4. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019

Informatory:

Technik_elektronik

Technik_elektryk

Technik_informatyk

Technik_programista

Technik_mechanik

technik_reklamy

technik_automatyk 1

Zadania jawne

Komunikat w sprawie zadań jawnych EZ 2023 – podstawa 2019

elm_01_103

elm_01_105

elm_01_107

ele_02_L4

ele_02_L2

ele_02_L3

ele_02_L1