Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych

 

Nowy kierunek studiów stacjonarnych I stopnia planowany do
uruchomienia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2024/2025 wsparty
projektem NCBR.

 

O kierunku

O projekcie

 

 

Promocja kierunku Inżynieria Samochodów Hybrydowych i Elektrycznych

Spotkanie maturzystów z kołami studenckimi Politechniki Częstochowskiej oraz lokalnymi przedstawicielami branży motoryzacyjnej 07.03.2024

 

7 Szkół średnich:
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu
Techniczne zakłady naukowe w Częstochowie
Techniczne zakłady naukowe w Dąbrowie Górniczej
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Piotrków Trybunalski
Zespół Szkół samochodowych w Częstochowie

4 Firmy z branży automotive:
FC AUTO System Sp. z o.o.
Krotoski Sp. z o. o.
ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.
Odyssey Sp. z o. o.

Studenci PCz

WORD

Kierunek wsparty projektem „Rozwój kompetencji kluczem dla rozwoju gospodarki” (Nr umowy: FERS.01.05-IP.08-0053/23). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dofinansowanie projektu z UE: 3 094 369,84 zł.

W dniu 7 marca 2024 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbyło się spotkanie z Uczniami klas maturalnych w ramach promocji nowego kierunku kształcenia Inżynieria Samochodów Hybrydowych i Elektrycznych (ISHiE). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw z branży automotive z regionu częstochowskiego: ZF Automotive Systems Poland, Grupa Krotoski-Częstochowa, FC AUTO SYSTEM, Odyssey Dealer Group, którzy poza krótkim przedstawieniem profilu swojej działalności uatrakcyjnili spotkanie ciekawymi pokazami.

Uczniowie mogli zapoznać się z wyzwaniami stawianymi przed absolwentami Politechniki w tak dynamicznie rozwijającym się sektorze motoryzacyjnym, w tym z systemami bezpieczeństwa w samochodach, diagnostyką samochodu, poznać specyfikę adaptacji samochodów do zadań specjalnych, czy poznać tajniki samochodu autonomicznego. Uczniowie spotkali się nie tylko z kadrą naukową PCz, ale także mogli porozmawiać ze studentami Studenckich Kół Naukowych oraz absolwentami PCz z zakresu inżynierii samochodowej.

Miejmy nadzieję, że spotkanie to przekonało tegorocznych Maturzystów do podjęcia studiów na kierunku Inżynieria Samochodów Hybrydowych i Elektrycznych, gdzie dzięki wsparciu finansowemu ze środków EFS+ w ramach programu FERS 2021-2027 w projekcie „Rozwój kompetencji kluczem dla rozwoju gospodarki” FERS.01.05-IP.08-0053/23 będą mieć szansę na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych. Projekt oferuje nie tylko solidne wsparcie edukacyjne, ale także certyfikowane szkolenia, płatne staże, wizyty studyjne oraz nowoczesne koła naukowe oraz szkolenia dla kadry z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych.

Jak przekonują przedstawiciele sektora motoryzacyjnego jest bardzo duża potrzeba kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej dostosowanej do dynamicznych wymagań rynku pracy.