Kwalifikacje:

  • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (INF.02, wcześniej EE.08/E.12),
  • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03, wcześniej EE.09/E.14).

Opis dodatkowy:

Technik informatyk

Kod zawodu:351203

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.

INFORMATYKA to dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych zajmująca się teorią oraz praktyką przetwarzania informacji przy użyciu komputerów we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności. Przetwarzanie informacji oznacza proces zbierania, przechowywania, przekształcania, wyszukiwania, przesyłania oraz udostępniania informacji w celu zapewnienia sprawnego i celowego działania konkretnego systemu. Informatyka odgrywa podstawową rolę w zainspirowanym przez nią tworzeniu i rozwoju współczesnych komputerów elektronicznych, ich urządzeń zewnętrznych oraz oraz sieci i systemów realizacji procesów obliczeniowych. Stanowi dziś jedną z podstawowych dyscyplin naukowych, które kształtują w istotny sposób kierunki rozwoju nauki jako ogółu.

OPIS ZAWODU:

Informatyk to osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

 

INFORMATYKĘ NAJCZESCIEJ ODNAJDZIEMY W:

  • instalatorach sprzętu komputerowego
  • instalatorach sieci komputerowych
  • administratorach serwerowych systemów operacyjnych
  • administratorach sieci komputerowych

Środowisko pracy

Dla informatyków jest głównie zamknięte pomieszczenie. W czasie pracy dominuje pozycja siedząca. Z racji pracy w otoczeniu sprzętu elektrycznego jest on głównym czynnikiem stwarzającym zagrożenie , dlatego nie pij ani nie jedz w pobliżu miejsc pracy.

Wymagania psychofizyczne:

W tym wymagana jest ogólna sprawność ruchowa kończyn górnych oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa umożliwiającym długotrwałą pracę przy komputerze. Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są poważne wady wzroku, słuchu, niektóre choroby psychiczne, które mogą być przeszkodą do wykonywania zadań zawodowych. Ograniczona mobilność bądź niezdolność do pracy na niewielkiej wysokości (na drabinie) mogą być utrudnieniem podczas wykonywania pracy.

Zostań informatykiem, wybierz pewny zawód!


Od wielu lat, setki uczniów uczęszczających na kierunki informatyczne w naszej szkole, odbyło miesięczne praktyki zawodowe poza granicami naszego kraju. Podczas wielu projektów, zarówno mobilnościowych jak i partnerskich – nasi uczniowie oraz kadra szkolenia zawodowego odwiedziła takie kraje jak: Włochy, Węgry, Rumunia, Niemcy, Islandia, Dania, Norwegia, Irlandia Północna, Irlandia Południowa, Hiszpania, Malta, Turcja, Czechy.