W dniu 05 kwietnia 2024r. odbyły się w Technicznych Zakładach Naukowych warsztaty rozwojowe – ABSOLWENT NA RYNKU PRACY,
które poprowadziła
Pani Kierownik ds. Personalnych Dorota Piórkowska
z TAURON Dystrybucja S.A.

Wzięli w nich udział uczniowie klasy 4a i 5a (technik elektryk). Warsztaty miały na celu przygotowanie uczniów do procesu rekrutacji. W trakcie zajęć omówione zostały elementy prawidłowo napisanego CV i listu motywacyjnego. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat sposobów poszukiwania pracy, poznali znaczenie kompetencji twardych i miękkich. Forma aktywnej pracy spowodowała szybsze
i bardziej efektywne zrozumienie tego ważnego tematu.