Technik reklamy to zawód z branży poligraficznej (PGF).

W ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:

  • PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego (egzamin w klasie 3)
  • PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową. (egzamin w klasie 5)

Podczas nauki w szkole młodzież pozna podstawowe zasady reklamy, zaznajomi się
z materiałami stosowanymi w reklamie i poligrafii. Omawiane będą także aspekty psychologiczne oraz prawne. Wiedza ta jest niezbędna do tego, by móc projektować środki reklamy w programach graficznych, opracowywać strategię reklamy itp.

Absolwent będzie potrafił nie tylko zaprojektować reklamę w programach graficznych (projektowanie znaku graficznego, ulotki, wizytówki, plakatu, banneru reklamowego), ale także samodzielnie przygotować materiały do jej wykonania. Dzięki zajęciom z fotografii reklamowej będzie potrafił wykonać zarówno fotografię do katalogów, tzw. packshoty, jak również fotografię produktową. Takie zdjęcie może następnie obrobić w programach graficznych oraz wykorzystać do tworzenia reklamy, czy to w wersji drukowanej, czy też na potrzeby Internetu (bannery reklamowe, reklama w mediach społecznościowych itp.).

Wszystko to w oparciu o wiedzę teoretyczną dotyczącą podstaw reklamy – jej historii, warunków rozwoju, zasad, zarówno tych kompozycyjnych, jak i dotyczących strategii reklamowej i szeroko pojętego marketingu. Dzięki znajomości materiałów poligraficznych dostępnych na rynku – będzie potrafił dobrać odpowiednią technikę druku oraz podłoże do potrzeb konkretnego klienta. Znajomość zasad przygotowania projektów do druku – ułatwi współpracę z drukarniami podczas zamawiania materiałów drukowanych i gadżetów reklamowych. Poznanie zasad psychologii pozwoli zrozumieć, dlaczego i kiedy ludzie dokonują zakupów. Wiedza ta przyda się także do tego, by trafnie dobrać rodzaj przekazu reklamowego do danej grupy docelowej. Wszystko to także w oparciu o niezbędną wiedzę z zakresu prawa (ze szczególnym naciskiem na prawo aktorskie i prawa pokrewne, ochronę wizerunku, zasady emisji reklamy w mediach itp.).

Technik reklamy to zawód z przyszłością. Jest to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, stale przybywa nowych środków przekazu i nowych środków reklamowych. Mnóstwo działań reklamowych realizowanych jest w Internecie, chociażby przez media społecznościowe. Młodzież, dla której taka technologia i aplikacje nie są nowością, dowie się jednak, jak wykorzystywać je do celów reklamowych.

W programie nauczania wyodrębniono przedmioty teoretyczne zawodowe:

– Podstawy reklamy;

– Zasady tworzenia przekazu reklamowego;

– Materiałoznawstwo w branży poligraficzno – reklamowej;

– Psychologia i etyka reklamy;

– Prawo w reklamie;

– Strategia reklamy;

– Metody pomiaru skuteczności reklamy;

– Język obcy (angielski) w reklamie;

oraz przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

– Pracownia e-marketingu i mediów społecznościowych;

– Podstawy projektowania graficznego;

– Laboratorium poligrafii i reklamy outdoorowej;

– Fotografia reklamowa;

– Grafika i multimedia;

– Realizowanie kampanii reklamowej;

– Badanie skuteczności reklamy.

Absolwent będzie także potrafił dokonać pomiaru skuteczności reklamy oraz na ich podstawie wysnuć wnioski, które posłużą do wdrożenia kolejnej, bardziej efektywnej strategii reklamowej.

Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w technikum są także doskonałą bazą do podjęcia studiów. I tutaj przed technikiem reklamy otwiera się szeroki wachlarz możliwości. Może on kontynuować naukę zarówno na kierunkach związanych z marketingiem (w tym e-marketingiem) i public relations, projektowaniem graficznym, fotografią psychologią czy sprzedażą. A w przypadku wybrania zupełnie innego zawodu w przyszłości, wiedza zdobyta w technikum reklamy będzie bardzo przydatna, ponieważ nie ma takiej branży, która byłaby w stanie istnieć na rynku bez reklamy i znajomości potrzeb konsumenta. Daje to naszym absolwentom już na starcie miażdżącą przewagę.

Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. W pracy będzie używać różnego rodzaju urządzeń technicznych i komputerów. Powinien biegle poruszać się w Internecie.

Przydawać się będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami. Głównym miejscem wykonywania pracy będą pomieszczenia biurowe, ale konieczność kontaktowania się ze zleceniodawcami oraz innymi osobami pracującymi nad projektem reklamowym wymagać będzie częstego przemieszczania się.

Osoba chcąca uczyć się w zawodzie technik reklamy powinna posiadać następujące predyspozycje: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, cierpliwość, wrażliwość artystyczną, zmysł plastyczny.