Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Komisję Europejską w roku 2020 w Unii Europejskiej brakuje ok. 1mln programistów. Deficyt na programistów w Polsce szacuje się co najmniej do 2030 roku. Nowy zawód technik programista jest odpowiedzią na olbrzymie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Jest to zawód przyszłościowy z dużymi perspektywami zatrudnienia, a programiści zaliczają się do grupy najlepiej zarabiających informatyków.

Polska jest wymieniana w unijnych raportach jako kraj, gdzie obok Francji i Portugalii, w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie najwięcej stanowisk pracy w IT, a co za tym idzie zapotrzebowanie na kadrę programistyczną wzrośnie.

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i wszechstronne umiejętności programistyczne z zakresu:

 • tworzenia i administrowania stronami WWW,
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • projektowania i praktycznego stosowania grafiki komputerowej
  oraz multimediów,
 • projektowania i druku 3D,
 • tworzenia i zarządzania systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji mobilnych,
 • znajomości architektury komputerów i klastrów obliczeniowych,
 • wszechstronnego korzystania z różnorodnych systemów operacyjnych,
 • analizy działania sieci komputerowych.

Technik programista podczas ścieżki edukacyjnej będzie miał styczność z wieloma językami programowania (JavaScript, PHP, SQL, C++, C#, Java, Python, HTML, CSS) oraz systemami zarządzania treścią pracujących na systemach: MS Windows, Linux i Android. Ponieważ współcześni programiści pracują głównie w zespołach, szkoła położy duży nacisk na umiejętności w tym zakresie, które dodatkowo będą wspomagane przez naukę języka angielskiego zawodowego oraz aktywny udział uczniów w projektach unijnych.

Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwia kontynuację nauki na najlepszych politechnikach lub uniwersytetach, a także pozwoli na realizację własnej drogi zawodowej poprzez zatrudnienie w firmach programistycznych lub w ramach samozatrudnienia.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technika informatyka uzyskają następujące kwalifikacje w zawodzie:

INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych

INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Po pozytywnym wyniku egzaminów z obu kwalifikacji otrzymasz tytuł zawodowy Technika Programisty! 


Zajęcia specjalistyczne odbywające się w ramach ścieżki edukacyjnej odbywać się będą w pracowniach, w które tylko w ostatnich latach zostało zainwestowane niemalże pół miliona złotych.


W zmieniającym się na naszych oczach świecie, jesteśmy świadomi, że zdobywanie wiedzy to nie tylko nauka stacjonarna. Dlatego podczas edukacji na kierunku Technik Programista będziemy starali się aby wiedzę praktyczną zdobywać nie tylko w murach szkolnych, ale także czerpać ją z innych źródeł. Od wielu lat, setki uczniów uczęszczających na kierunki informatyczne w naszej szkole, odbyło miesięczne praktyki zawodowe poza granicami naszego kraju. Podczas wielu projektów, zarówno mobilnościowych jak i partnerskich – nasi uczniowie oraz kadra szkolenia zawodowego odwiedziła takie kraje jak: Włochy, Węgry, Rumunia, Niemcy, Islandia, Dania, Norwegia, Irlandia Północna, Irlandia Południowa, Hiszpania, Malta, Turcja, Czechy.