Nasza biblioteka po raz kolejny otrzymała dotację na zakup książek i wyposażenia w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (edycja 2024). Otrzymane fundusze przyczynią się do wzbogacenia Naszego księgozbioru. Planujemy zakupić książki będące nowościami wydawniczymi, nowe tytuły mang i komiksów, kontynuacje posiadanych już serii oraz nowe lektury szkolne. Aby sprostać oczekiwaniom Naszych czytelników przygotowaliśmy ankiety, dzięki którym poznamy aktualne preferencje. Analiza odpowiedzi z kwestionariuszy znacząco przyczyni się do sformułowania listy zakupów. Ankiety dostępne są od dzisiaj i będą aktywne do połowy października 2024r. Linki do ankiet zostały rozesłane za pomocą wiadomości przez dziennik elektroniczny. Prosimy o wypełnienie kwestionariuszy, nadesłane odpowiedzi będziemy analizować na bieżąco, tworząc listę pozycji do zakupienia.