W dniu 01 marca miała miejsce na Politechnice Śląskiej w Gliwicach konferencja PROJEKT POLITECHNIKA, która była podsumowanie drugiej edycji cyklu projektów badawczych, które realizowane były z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Wśród zaproszonych gości na to wydarzenie była Pani Dyrektor mgr Joanna Porębska i Pani Wicedyrektor mgr Agnieszka Matyjasik.

Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej reprezentowali uczniowie w składzie Maciej Kaca (4bu) i Szymon Szwajca (4bu). Opiekę naukową projektu ze strony Politechniki Śląskiej sprawował Pan dr inż. Wawrzyniec Panfil i Pan Aleksander Pawełczyk, natomiast ze strony szkoły – nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan dr inż. Piotr Czaja.

Tematem projektu było: „BSP pionowego startu i lądowania (VTOL) do transportu leków i produktów pierwszej potrzeby osobom znajdującym się w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia”.

Uczniowie bardzo dobrze ocenili współpracę, która dała wiele możliwości m.in. wizyty studyjne na Politechnice, uczestnictwo w badaniach naukowych, a także udział w imprezach okolicznościowych i poznanie swoich starszych kolegów – studentów.

Techniczne Zakłady Naukowe współpracują z Politechniką Śląską w Gliwicach na wielu płaszczyznach. Szkoła bierze czynny udział zarówno w wydarzeniach naukowych jak i dydaktycznych. W planie jest już uczestnictwo w kolejnych projektach i inicjatywach Politechniki Śląskiej.