INFORMACJA

Do 6 września 2023 r. można składać wnioski dotyczące Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/24. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego.