Świadectwa maturalne będą do odbioru od dnia 07.07.2023 r. godzina 12:30  w sekretariacie głównym (paw. A). 

Świadectwo zostanie wydane tylko za okazaniem dowodu osobistego.