Poniżej dwa wykazy uczestników zakwalifikowanych do projektu ,,Nowa jakość kształcenia”

 

Wykaz uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

Dotyczy projektu pn. „Nowa jakość kształcenia” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0820/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Lp. Nazwisko imię klasa
1 Rupka Paweł 3b
2 Halejak Kacper 3b
3 Hanak Norbert 2b
4 Osemlak Bartosz 4ia
5 Michalik Wiktoria 4ia
6 Dulewska Oliwia 4ia
7 Leszko Izabella 4ia
8 Bork Michał 4ia
9 Stępień Weronika 3ia
10 Dziedzic Mateusz 3ia
11 Liberski Kamil 3ia
12 Chojowski Jakub 4ia
13 Matyla Bartosz 4ia
14 Jankowski Maciej 3
15 Korpencik Paweł 2ia
16 Gawron Kewin 2ad
17 Katarzyński Kacper 2ad
18 Czerwiński Karol 3b
19 Sikorski Mateusz 3b
20 Bochenek Rafał 4b
21 Baniak Damian 4b
22 Kuszper Jakub 4b
23 Migurski Mikołaj 4b
24 Fijałkowski Mateusz 4b
25 Nowak Mariusz 3b
26 Szkutnik Adam 3b
27 Łuckoś Kacper 3b
28 Łętowski Piotr 3b
29 Orłowski Michał 3b
30 Pacut Kacper 2bi
31 Próba Adrian 2b
32 Orczyk Krzysztof 2b
33 Orałka Łukasz 2b
34 Napierała Artur 2b
35 Boroń Paweł 3
36 Pawlusiński Jakub 2b
37 Hytrek Piotr 2b
38 Macek Dominik 4ia
39 Wójcik Mateusz 4ia
40 Lorek Dominik 4ia
41 Wąs Filip 3ia
42 Wielogórski Adam 3ia
43 Małota Szymon 3ia
44 Psuj Aleksander 3ia
45 Knaś Łukasz 3ia
46 Domagała Aleksander 3ad
47 Guzik Bartosz 4ib
48 Radziejewski Mateusz 4ib
49 Panek Bartosz 4ia
50 Molik Wiktor 4ia

 

 

 I grupa

 1. Michalik Wiktoria
 2. Dulewska Oliwia
 3. Laszlo Izabella
 4. Bork Michał
 5. Panek Bartosz
 6. Matyla Bartosz
 7. Osemlak Bartosz
 8. Bochenek Rafał
 9. Baniak Damian
 10. Kuszper Jakub

II grupa

 1. Molik Wiktor
 2. Macek Dominik
 3. Wójcik Mateusz
 4. Lorek Dominik
 5. Chojowski Jakub
 6. Korpencik Paweł
 7. Migurski Mikołaj
 8. Fijałkowski Mateusz
 9. Pacut Kacper
 10. Domagała Aleksander

III grupa

 1. Rupka Paweł
 2. Halejak Kacper
 3. Jankowski Maciej
 4. Czerwiński Karol
 5. Sikorski Mateusz
 6. Nowak Mariusz
 7. Boroń Paweł
 8. Pawlusiński Jakub
 9. Hytrek Piotr
 10. Guzik Bartosz

IV grupa

 1. Hanak Robert
 2. Stępień Weronika
 3. Dziedzic Mateusz
 4. Liberski Kamil
 5. Próba Adrian
 6. Orczyk Krzysztof
 7. Orałka Łukasz
 8. Napierała Artur
 9. Psuj Aleksander
 10. Knaś Łukasz

V grupa

 1. Szkutnik Adam
 2. Łuckoś Kacper
 3. Łętowski Piotr
 4. Orłowski Michał
 5. Wąs Filip
 6. Wielogórski Adam
 7. Radziejewski Mateusz
 8. Małota Szymon
 9. Gawron Kewin
 10. Katarzyński Kacper

 

 

Rezerwa

 1. Barwiński Kamil
 2. Łajczak Michał
 3. Hausman Patryk