Technik elektryk, Technik elektronik…

Kolejny raz uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych kształcący się w zawodzie technik elektryk oraz technik elektronik odnieśli SUKCES !!!:)zerwcowe egzaminy w kwalifikacjach:
E.08–technik elektryk oraz
E.06– technik elektronik
uczniowie zdali w 100% !!! , uzyskując średni wynik na poziomie:
E.08 – część pisemna – 78%
E.08 – część praktyczna – 100%
E.06 – część pisemna – 81%
E.06 – część praktyczna – 93%

Gratulujemy uczniom i nauczycielom !!! :):):)