Od 1 sierpnia 2020 roku przystąpiliśmy do nowego projektu, którego autorem jest Fundacja Szkolna TZN
pt. „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”.
🗓 Okres realizacji projektu: 1.08.2020 – 30.09.2022
Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie trwania projektu, szans zatrudnienia po ukończeniu szkoły dla
👉 700 uczniów/uczennic dąbrowskich szkół technicznych, poprzez udzielenie im wielorakich form wsparcia w zakresie uzyskiwania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji pożądanych na rynku pracy
oraz 👉50 nauczycieli w zakresie podniesienia kompetencji merytorycznych i metodycznych.
Realizacja projektu spowodowała szeroką kooperację wszystkich czterech dąbrowskich szkół technicznych:
👉Technicznych Zakładów Naukowych,
👉Zespołu Szkół Ekonomicznych,
👉 Zespołu Szkół Technicznych
oraz 👉Zespołu Szkół Zawodowych ,,Sztygarka”
Na przestrzeni 26 miesięcy realizowane będą działania o szerokim spektrum:
✅Doradztwo zawodowe, kursy nadające uprawnienia dla uczniów (✔SEP, ✔prawo jazdy,✔ kurs wózków widłowych, ✔kurs CISCO) i nauczycieli,
✅ płatne staże wakacyjne, kursy języka angielskiego zawodowego wzbogacone indywidualnymi konwersacjami z neative speakerami,
✅ zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.
W szkołach powstaną 4️⃣ nowoczesne pracownie o łącznej wartości ponad 5️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ zł.
💰Wartość projektu – 5️⃣ 9️⃣2️⃣1️⃣ 6️⃣6️⃣8️⃣, 5️⃣0️⃣
💶 Dofinansowanie z EFS – 5 033 418,22 zł
💶 Dofinansowanie z budżetu państwa – 807 601,85 zł
💶 Wkład własny – 80 648,43 zł
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Dąbrowa Górnicza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez 🇪🇺 Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).