UWAGA!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH WYPRAWKI SZKOLNEJ 2020/2021 (dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
Wszelkie informacje u pedagoga szkolnego.
Termin składania wniosków do 7 września 2020r.