Kochani ! Dzień Przedsiębiorczości zbliża się WIELKIMI krokami 🙂 Pamiętajcie,że możecie tego dnia skorzystać z listy zgłoszonych pracodawców lub poszukać samemu firmy wedle waszych zainteresowań ! 🙂

Poniżej znajdują się firmy, które zadeklarowały chęć przyjęcia uczniów TZN tego dnia ( 21,03,2018):

  • ArcelorMittal Poland – 10 osób;
  • Tauron (oddział w Będzinie ) – 6 osób;
  • JSW KOKS – 5 osób;
  • Huta Bankowa – około 10-12 osób.

Liczba miejsca ograniczona, a z każdym dniem się zmniejsza ! 🙂

Poprzez kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy, uczniowie mają możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania niezbędnych informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy niezbędnych predyspozycjach.

Druki do realizacji programu (do pobrania):

Wszystkie wypełnione karty należy oddać do doradcy zawodowego do 14 marca 2018r. (środa).

Zapraszam do udziału w praktykach!!!

„Dzień Przedsiębiorczości” da Ci szansę na:
• lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy i karierę zawodową,
• wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole,
• wykonywanie zadań na wymarzonym stanowisku pracy,
• weryfikację wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowanie kariery zawodowej.

PRZEBIEG DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FIRMIE

Wprowadzenie:
• uczeń zgłasza się w firmie na umówioną godzinę.
• przedstawiciel firmy (konsultant-opiekun ucznia) zapoznaje ucznia (grupę uczniów) z działalnością firmy,
• uczniowie przechodzą na umówione stanowiska pracy i pozostają pod opieką swoich indywidualnych konsultantów.
Na stanowisku pracy konsultant:
• zapoznaje ucznia ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami na ten dzień itp.,
• rozmawia z uczniem o motywach wyboru i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, pełnienia danej funkcji ,
• zaprasza ucznia do współpracy powierzając mu wykonanie prostych, określonych zadań np. wysłanie faksu, wyszukanie informacji w bazie danych, Internecie lub udział w spotkaniu z klientem, sporządzenie odpowiedzi, notatki itp.
Wywiad z konsultantem:
• uczeń zwraca się do konsultanta o potwierdzenie w „Karcie ucznia” pobytu w firmie,
• uczeń dopytuje konsultanta o dodatkowe informacje do uzupełnienia „Karty ucznia”, np. o możliwości zatrudnienia, awansu, wykształcenie konieczne na danym stanowisku itp.,
• wspólna rozmowa na podsumowanie współpracy konsultanta i ucznia.
Zakończenie „Dnia Przedsiębiorczości” .

Organizatorem „Dnia Przedsiębiorczości” jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Zapraszam do kontaktu bezpośredniego w Szkolnym Ośrodku Kariery oraz przez konto FaceBooka – Szkolny Ośrodek Kariery TZN Dąbrowa Górnicza.

Szkolny Doradca Zawodowy – mgr Sylwia Błachno