27 lutego br. w Technicznych Zakładach Naukowych odbył się finał III edycji Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH”. W zmaganiach finałowych wzięło udział 33 uczniów dąbrowskich
i będzińskich gimnazjów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas pierwszego etapu.

Konkurs opatrzony był licznymi patronatami: Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Prezydenta Miasta Będzin, posła do Parlamentu Europejskiego prof. Adama Gierka, Uniwersytetu Śląskiego, Funduszu Górnośląskiego, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” oraz firm SAN – KD oraz Ubezpieczenia NAU.

Podczas pierwszego etapu, który odbywał się w dąbrowskich i będzińskich gimnazjach, wyłoniona została grupa najlepszych uczniów, którzy kontynuowali zmagania konkursowe w murach Technicznych Zakładów Naukowych. Konkurs już trzeci rok daje młodzieży gimnazjalnej możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na tle rówieśników. Celem konkursu jest też mobilizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu techniki.

Podczas finału prof. UŚ. Jan Ilczuk wygłosił wykład na temat hałasu, jego źródeł oraz wpływu na organizm ludzki. Odbyła się również prelekcja dyrektora Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w której przybliżona zastała postać  Stanisława Kontkiewicza.

Laureaci konkursu nagrodzeni zostali atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Techniczne Zakłady Naukowe oraz sponsorów. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureata konkursu jest zaproszenie przez dziekan  Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Danutę Stróż do udziału w XXII Konkursie Wiedzy Technicznej organizowanym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez Uniwersytet Śląski.

Laureaci konkursu:

I Miejsce Gorgoń Krzysztof (Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej)

II Miejsce Gwardzik Dominik (Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej)

III Miejsce Sidełko Maciej (Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe kubki z logo TZN oraz dodatkowe gadżety. Nad przebiegiem konkursu czuwali organizatorzy konkursu z ramienia Technicznych Zakładów Naukowych: Malwina Moździerska, Marta Wiltosińska i Michał Dudek.