VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego odbył się 7 września w Gdańsku w Polsat Plus Arena. W kongresie uczestniczył nauczyciel przedmiotów zawodowych

z Technicznych Zakładów Naukowych – Pan Piotr Czaja. Wydarzenie to miało miejsce podczas Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów Euroskills 2023, które odbywało się w dniach od 5 do 9 września w Gdańsku.

Jest to największa cykliczna impreza odbywająca się co 2 lata w Europie związana z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 32 krajami członkowskimi, EuroSkills gromadzi setki młodych profesjonalistów z całej Europy. Uczestnicy rywalizują o szansę bycia najlepszym na Starym Kontynencie w wybranej przez siebie umiejętności. Tegoroczna impreza zgromadziła ponad 600 zawodników, którzy rywalizowali w 43 różnych konkurencjach.

Warto podkreślić, że impreza ta odbyła się po raz pierwszy w Polsce. Obecność Komisarza Unii Europejskiej Pana Nicolasa Schmita podczas zawodów Euroskills 2023 świadczy jak ważny dla rozwoju edukacji zawodowej w Europie jest ten konkurs .

Podczas VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego prowadzono debaty
w takich obszarach jak:

  • dla innowacyjnej gospodarki,

  • dla nowej edukacji i szkoleń zawodowych,

  • dla przyszłych pokoleń,

  • dla lepszego życia.

Kongres był miejscem gorących dyskusji, spotkań specjalistów z obszaru szeroko rozumianej edukacji jak również sektora przedsiębiorczości, ale przede wszystkim była to przestrzeń wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniem. Wszyscy uczestnicy wyrazili nadzieję, że to międzynarodowe spotkanie przysłuży się wspólnej sprawie jaką jest dziś konieczność rozwoju szkolnictwa zawodowego zarówno tego średniego jak i wyższego.

Kongres został podsumowany w sesji kończącej przez Prezesa Zarządu WorldSkills Europe Panią Teije Ripattilę, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Pana Prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego oraz przez wybitnego reżysera polskiego Pana Profesora Krzysztofa Zanussiego, a także przez założyciela Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Pana Waldemara Siwińskiego. Kończąc Profesor Krzysztof Zanussi pytał:

Jakie mamy w dzisiejszych czasach sny?
Jakiś czas temu mówiło się o amerykańskim śnie, ale gdzie jest europejski sen? ”

I kontynuując dalej dodał:

Stoimy przed nowymi wyzwaniami, przed perspektywą posthumanistycznej cywilizacji,
w której ludzie będą modyfikowani genetycznie. Czy naprawdę tego chcemy?
Jeśli nie, to kto to powstrzyma?
 Jaką przyszłość chcemy? ”

Na zakończenie paneliści zwrócili się do wszystkich uczestników w przesłaniem oraz prośbą, aby uczestnicy kongresu przekazali te słowa także młodym ludziom:

Bądźcie odważni. Wszystkie problemy mogą być rozwiązane.
 Każdy z nas ma co najmniej jeden talent. Znajdźcie go i wykorzystajcie.
 Nie ma powrotu. Przyszłość jest przed nami”.

Ten apel zamknął obrady VI Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego.

Poniżej kilka zdjęć relacjonujących w/w wydarzenie: