29 sierpnia 2023 roku w Technicznych Zakładach Naukowych została podpisana umowa współpracy między naszą szkołą, a firmą Tauron Dystrybucja. Ze strony TZN umowę podpisał Pan Dyrektor Robert Karlik natomiast Tauron Dystrybucja reprezentowali: Dyrektor Oddziału – Maciej Budryk, Kierownik Wydziału Personalnego – Aneta Kołodziej i Kierownik Wydziału BHP i Ochrony Środowiska- Przemysław Szlachta.

Na mocy podpisanej umowy klasa pierwsza w zawodzie Technik elektryk stała się klasą patronacką. Dzięki współpracy z Tauron Dystrybucja uczniowie będą mogli uczestniczyć w ciekawych wykładach, prelekcjach i pokazach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych pracowników firmy. Firma zobowiązała się również do organizacji praktyk uczniowskich w swoim oddziale oraz corocznego doposażania pracowni zawodowych w sprzęt i narzędzia wartości 20 000 zł. Dodatkowo dla dwóch uczniów, którzy spełnią określone kryteria zostaną ufundowane stypendia w wysokości 1500 zł.

Pani Kierownik Wydziału Personalnego – Aneta Kołodziej  i Koordynator ds. Sieci SN i nN (średnich i niskich napięć) – Tomasz Podraza uświetnili także swoją obecnością uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. Na akademii 4 września nastąpiło uroczyste przekazanie tablic informujących o współpracy TZN z Tauron Dystrybucja. Mamy ogromną nadzieję, że współpraca będzie satysfakcjonująca dla każdej ze stron i że firma będzie aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym szkoły.