Mam wielką przyjemność zaprosić  na Toyota Motors Europe: Mobility for All – Online Innovation Camp który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021. Propozycja ta kierowana jest tylko do kilku wybranych szkół w Polsce.

Celem miedzynarodowych warsztatów dla młodzieży organizowanych we współpracy z gigantem motoryzacji, firmą Toyota, jest wzbudzenie u młodych ludzi zainteresowania przyszłą karierą zawodową w obszarze przedmiotów ścisłych (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematic). Inicjatywa koncentruje się na innowacjach, umiejętnościach cyfrowych i pojęciu zrównoważonej mobilności.

Na warsztaty innowacji zapraszamy zespoły uczniowskie złożone z 3-5 członków. Warunkiem jest, aby w zespole liczba dziewcząt i chłopców była przynajmniej taka sama (dziewcząt może być więcej). W przypadku mniejszej liczby uczennic, zespół może mieć także liderkę płci żeńskiej. Zapraszamy młodzież w wieku 14-16 lat.

Aby mieć szansę na udział w warsztatach należy wypełnić do 22 października 2021 do godz. 12:00 krótkie zgłoszenie.

Osoby zainteresowane, proszone są o informację zwrotną i kontakt ze szkolnym doradcą zawodowym – mgr Sylwią Tatara.