Girls Go Circular to finansowany przez UE międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest wyposażenie dziewcząt w wieku 14-18 lat w całej Europie w umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze poprzez internetowy program edukacyjny dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Do projektu zapraszamy również chłopców.

Projekt wpisuje się w podstawę programową kształcenia ogólnego do przedmiotów:
• podstawy przedsiębiorczości,
• geografia,
• informatyka.
Projekt realizowany jest w formule blended-learning. Zawiera wiele angażujących i rozwijających kompetencje kluczowe zadań dla uczniów.
Uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie mają również możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym Women and Girls in STEM Forum, któremu towarzyszy konkurs filmowy. Na jego zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda.