Zapraszamy  do udziału w konkursie

„TEST WIEDZY Z EduAkcją” 

Konkurs trwa od 18 października do 7 listopada 2023 roku

Co należy zrobić?

W dniach 18 października do 7 listopada 2023 r. wejdź na stronę internetową konkursu: 

https://www.testportal.pl/test.html?t=CAteFgki2iLC

      1.Wpisz swój adres mailowy oraz kliknij „Uzyskaj kod dostępu”,

      2. Zaloguj się na swojej poczcie (jeśli nie ma kodu dostępu to sprawdź folder SPAM),

      3. Przepisz kod do testu lub kliknij w link, który znajduje się w wiadomości z kodem.

 

Twoim zadaniem jest rozwiązanie testu składającego się z 14 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 10 minut (czas liczony od wyświetlenia pierwszego pytania). Możesz do niego przystąpić tylko jeden raz.

Powodzenia!

 

Dla  laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:

1.  miejsce – 800 zł

2.  miejsce – 600 zł

3.  miejsce – 400 zł

4.  miejsce – 200 zł 

5.  miejsce – 100 zł

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/ 

Przystąpienie do Konkursu „Test wiedzy z EduAkcją” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu dostępnym na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/    

Zapraszamy do udziału!