Wszystkie klasy maturalne wzięły udział w zajęciach, które przeprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie otrzymali dużo informacji na temat możliwości ukierunkowania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej i jak dopasować ją do swoich kompetencji i preferencji. Wzięli również udział w teście, który miał przybliżyć im pasujące do nich wybory zawodowe.