7 stycznia na godzinach wychowawczych odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji i realizacji projektu: „Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN”.