Już cyklicznie i tradycyjnie szkolny doradca zawodowy – mgr Sylwia Tatara, wzięła udział w spotkaniu doradców zawodowych w PPP w ramach współpracy dąbrowskich szkół. Podczas spotkania – swój krótki wykład miał przedstawiciel Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który przedstawił wiele informacji na temat działalności tej inicjatywy – po więcej zapraszam do sali 200, pawilon B. Natomiast 12 grudnia odbyło się szkolenie w WUP  w Katowicach na temat: ” Jak skutecznie wybrać pierwszą pracę – samozatrudnienie czy zatrudnienie?”.