PODSUMOWANIE EDYCJI I LIGI CZYTELNICZEJ TZN

WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS

Klasy zajmujące pierwsze trzy miejsca w rankingu aktywności czytelniczej (największa liczba wypożyczeń):

I Miejsce: Klasa III ia 366 książek

II Miejsce: Klasa II ia 343 książki

III Miejsce Klasa II ad 203 książki

Klasy zajmujące pierwsze trzy miejsca w rankingu aktywności czytelniczej (% uczniów korzystających z biblioteki):

I Miejsce: Klasy 2ad , 2ia, 3o 100%

II Miejsce: Klasa 1pa 97%

III Miejsce Klasa 1pi 94%

Klasy zajmujące pierwsze trzy miejsca w rankingu aktywności czytelniczej (średnia liczba książek przypadających na jedną osobę w klasie):

I Miejsce: Klasa 3ia – 11,4

II Miejsce: Klasa 2ia – 11

III Miejsce Klasa 2ad – 8,1

LIGA CZYTELNICZA TZN – RANKING KLAS

I Miejsce: Klasa 3ia 366 + 20 = 388

II Miejsce: Klasa 2ia 343 + 20 + 15 = 378

III Miejsce Klasa 2ad 203 + 20 + 15 = 238

 1. Klasa 3o 183
 2. Klasa 2io 143
 3. Klasa pi 1 10 + 10 = 120
 4. Klasa 1pa 97+10=107
 5. Klasa 3ib 75
 6. Klasa 3ad4 44
 7. Klasa 3ia4 41
 8. Klasa 3bu 40
 9. Klasa 2bu 37
 10. Klasy 1bo, 3ad 31
 11. Klasa 1pb 30
 12. Klasa 2ib 25
 13. Klasa 3o4 24
 14. Klasa 3ib4 22
 15. Klasy 1ia, 1u, 1ad 10
 16. Klasa 3b4 9

Serdecznie gratulujemy uczniom i wychowawcom klas!