UWAGA KONKURS !!!

 

Regulamin konkursu języka niemieckiego „ Keine Panik! Deutsch ist einfach! „

 

Organizatorem są nauczyciele bibliotekarze  i nauczyciele języka niemieckiego.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas I- IV TZN w Dąbrowie Górniczej.

 

Cele:

upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży

zainteresowanie uczniów księgozbiorem biblioteki szkolnej pod kątem jego przydatności w nauce języków obcych

rozwój zainteresowania uczniów językiem niemieckim i rozwijanie kompetencji przydatnych w nauce języków obcych

motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych

zainteresowanie uczniów kulturą Niemiec i państw niemieckojęzycznych

sprawdzanie wiadomości i umiejętności językowych uczniów przed egzaminem maturalnym

 

 

Konkurs odbędzie się w formie pisemnej 20 marca  2018 (wtorek) na 3 i 4 godzinie lekcyjnej 950– 1135 w bibliotece szkolnej.

Wyniki zostaną ogłoszone 27 marca 2018 (wtorek) na stronie internetowej TZN.

Wręczenie nagród książkowych i dyplomów 28 marca 2018 ( środa) o godz. 1035 (w bibliotece szkolnej).