Nauczyciele języków obcych wraz z biblioteką zapraszają na doroczny konkurs translatorski z języka angielskiego i niemieckiego.
– Język angielski odbędzie się 5 grudnia na 5. godzinie lekcyjnej w czytelni.
– Język niemiecki odbędzie się 7 grudnia na 3. godzinie lekcyjnej w czytelni.
Biblioteka zapewnia słowniki do pracy podczas konkursu.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języków.
Uczestników prosimy o punktualne przybycie do czytelni.