Moi Drodzy,

 

poniżej przedstawiam harmonogram udzielanego wsparcia w PP-P w Dąbrowie Górniczej przez psychologów, pedagogów, logopedów oraz doradców zawodowych w okresie 06.04.2020 r. – 14.04.2020 r.