TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE
Z BRĄZOWĄ TARCZĄ
W RANKINGU PERSPEKTYW 2021 !!!

W wysoką pozycję naszej szkoły wpisane są nie tylko zwycięstwa
w konkursach przedmiotowych, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy.
To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów,
zaangażowanych rodziców oraz lokalnych władz oświatowych i samorządowych.

 

https://2021.technika.perspektywy.pl/quality-mark