W dniach 31.03 i 01.04 2017r. w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Uczeń naszej szkoły Dominik Bijak, uczący się w klasie 3 w zawodzie technik elektryk zdobył 8 miejsce i tytuł Finalisty, uzyskując indeks na dowolnie wybrany kierunek studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dodatkowo uzyskał zwolnienie z części pisemnej egzaminów we wszystkich kwalifikacjach z wynikiem 100%.

Gratulujemy !!!