Nasza szkołą przystąpiła do projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Jest on  współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Wkrótce więcej informacji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu cyfrowobezpieczni.pl