Zakończyła się zimowa zbiórka karmy i artykułów pierwszej potrzeby.

Dary zostały przekazane Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Sosnowcu.

 

Wielkie podziękowania dla Naszych nauczycieli i uczniów.