Uprzejmie informujemy, że oficjalne zakończenie roku szkolnego odbędzie się dn. 24.06.2022 w auli szkolnej według następującego harmonogramu:

godz. 9.00 – klasy pierwsze i drugie

godz. 10.00 – klasy trzecie