XV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym. Możecie wziąć udział w części literackiej lub teście wiedzy.

Część literacka polega na napisaniu kroniki wydarzeń, które miały miejsce w świecie Roberta Borowicza, opisanych w powieści „Katastrofa” Macieja Kuczyńskiego. Termin nadsyłania prac 8 lutego 2019, (2 strony, format A4, Times New Roman 12, poezja, proza)

Test oparty jest na zagadnieniach: budowa wszechświata, Układ Słoneczny, charakterystyka ciał niebieskich, ruchy Ziemi i ich następstwa, historia odkryć astronomicznych, zjawiska astronomiczne, poznawanie Kosmosu. Termin zgłoszenia 28 lutego 2019 (2 uczniów ze szkoły).

Chętni proszeni są o zgłoszenia do p. A. Hermanowskiej 202B.