Dnia 11.05.2021 uczniowie klas 2ia oraz 2b4 wzięli udział w zajęciach praktycznej lekcji przedsiębiorczości, która odbyła się w ramach projektu „Wykuj sobie drogę do biznesu II” – organizowanego przez Urząd Miasta w DG, Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie PRZEDSIĘBIORCY Z WYBORU oraz Narodowy Bank Polski.