Uczniowie zakwalifikowani do konkursu translatorskiego z języka angielskiego proszeni są o przybycie do biblioteki szkolnej 29 maja 2018 ( wtorek ) o godzinie 945.

Konkurs odbędzie się w formie pisemnej na 3 i 4 godzinie lekcyjnej 950– 1135 .

Wyniki zostaną ogłoszone 6 czerwca  (środa) na stronie internetowej TZN.

                            Nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka angielskiego