Uprzejmie informujemy, że od 24 lutego od godz. 10.00 do 2 marca OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.
Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.

PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ PO ODBIÓR HASEŁ DO SERWISU MATURZYSTY.
WYKAZY Z HASŁAMI DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE GŁÓWNYM.