TZN W SIECI SZTUKI – to piąta edycja wystawy twórczości uczniów Technicznych Zakładów Naukowych w gościnnej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

„TZN w sieci sztuki” za każdym razem jest prezentacją różnorodności technik,  koncepcji twórczych, zagadnień realizowanych podczas zajęć lekcyjnych. Tegoroczna wystawa zorganizowana na rozpoczęcie roku szkolnego ukazuje niewielki wycinek tego, co uczniowie TZN mogą, potrafią i chcą realizować w swoim życiu – dziś i w przyszłości. Pasje naszych uczniów odkrywamy na początku klasy pierwszej i pomagamy im się rozwijać. Uczniowie TZN projektują i tworzą, nie tylko ze względu na obowiązek szkolny. Potrafią łączyć obowiązek z pasją tworzenia dla siebie i pomagania innym. Włączają się aktywnie w wolontariat. Projektują i wykonują m.in.: kubki i koszulki podczas imprez charytatywnych, z których dochód przekazywany jest najbardziej potrzebującym. Włączają się w obsługę imprez artystycznych, rejestrując je za pomocą aparatu fotograficznego i kamery. W szkole mają możliwość realizowania własnych, pozalekcyjnych pomysłów na tworzenie jednostkowych prac. Te wszystkie aspekty sprzyjają budowaniu własnego portfolio, które w połowie klasy czwartej każdy uczeń posiada i może zaprezentować pracodawcy lub na wymarzonych studiach.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom wystawy – Miejskiej Bibliotece Publicznej za gościnne przyjęcie i wspieranie młodych ludzi na drodze ich edukacji.

 

Dyrekcja i pracownicy

Technicznych Zakładów Naukowych