Informujemy, że lista uczestników zakwalifikowanych do projektu jest wywieszona przed sekretariatem uczniowskim paw. B