Dnia 14 marca 2023 roku uczniowie klasy 1 ur wraz z opiekunami uczestniczyli w XVII Święcie Liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale nauk ścisłych i technicznych.

Obchody święta królowej nauk, czyli matematyki rozpoczęły się o godzinie 9:00 w auli im. Mikołaja Kopernika. Tematem wykładu było „Czy zawsze 2 + 2 = 4? Dlaczego nie można dzielić przez 0 ?” Wykład był prosty w przekazie i zrozumieniu dla uczniów. Po szybkim treningu uważności i koncentracji uczniowie udali się na KaraEKO – czyli wspólne śpiewanie znanych piosenek. Nasi uczniowie wykazali się niemałą odwagą i wystąpili przed innymi uczestnikami za co zostali nagrodzeni.

Wszyscy doskonale się bawili podczas wspólnego śpiewania. Następnie odwiedziliśmy kawiarenkę i udaliśmy się na wykład w języku angielskim na temat procesu fotosyntezy i wpływu ozonu na otaczający nas świat. Na koniec uczestniczyliśmy w dwóch wykładach na temat „O porządkach w matematyce, sprzątaniu oceanów i wyższości marchewki nad schabowym” oraz „Równania diofantyczne, czyli ile zasadzić drzew w lesie?”. Pierwszy z nich dotyczył porządku w matematyce, który jest bardzo istoty w matematyce, a także codziennym życiu. „Wyższość marchewki nad schabowym” to humorystyczny akcent prowadzącej wykład, tak abym w prosty i przystępny sposób wytłumaczyć tytułowy porządek słuchaczom wykładu.

Drugi z nich omawiał zagadnienie równań znany wszystkim uczniom, głównie w kontekście równania diofantycznego. W praktycznym ujęciu (na podstawie zaprezentowanego przez prowadzącą wykład) – równanie diofantyczne pozwoliło ustalić liczbę sosen i świerków, którą należy zasadzić przy określonej kwocie. Kończąc tą krótką wycieczkę zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przed wydziałem nauk ścisłych i technicznych. Wszyscy „naładowali wiedzą” i z dobrymi humorami bezpiecznie dotarliśmy pod naszą szkołę.