W dniach 16 – 22 listopada 2020, już po raz kolejny odbędzie się największe, globalne święto przedsiębiorczości, tj. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP, Global Entrepreneurship Week).

Ta ogólnoświatowa inicjatywa ma na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

W tym roku spotkamy się online.

Przygotowałam wykaz wielu wydarzeń, które być może zainteresują, zainspirują i zachęcą do udziału w nich 🙂
Proszę zapoznać się z harmonogramem,a warunki bezpłatnego udziału w wymienionych wydarzeniach – dokładnie opisują strony internetowe podane przy każdej grupie wydarzeń).

# WYDARZENIA (wymienione poniżej) ORGANIZOWANE PRZEZ UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE (ZAPISY ORAZ BEZPŁATNE BILETY NA WYDARZENIA ONLINE POD ADRESEM https://abk.up.krakow.pl/news,618.html )

16 listopada poniedziałek

– godz. 9.45 – 11.30 otwarcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce na Uniwersytecie Pedagogicznym przez Prorektora
ds. Kształcenia dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UP.
Wykład otwierający ŚTP w Małopolsce na Uniwersytecie Pedagogicznym: Odkryj swój talent! Wykład poprowadzi absolwent Jacek Sysak
Ekspert z obszaru Zarządzania Talentami oraz budowania narzędzi do diagnozy kompetencji Assessment Centre i Development Centre. Od
kilkunastu lat związany z branżą Human Resources. Bio

– godz.11.00 – 14.00 szkolenie: Wystąpienia publiczne (część I),

– godz. 11.00 – 12.00 wykład: Innowacje produktowe w ramach koncepcji CSR
dr Katarzyna Kowalska (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej i Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych UP)

– godz. 14.00 – 15.00 wykład/warsztat: Jak napisać dobry wniosek na dotację na start w biznesie? dr Marta Czyżewska (Katedra Ekonomii i
Polityki Gospodarczej i Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych UP)

– godz.14.00 – 14.45 wykład: Jak się prezentować online w biznesie. Adam Rogala – absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego, trener
wystąpień publicznych online i offline

17 listopada wtorek

– godz. 9.30 – 15.00 wirtualne rozgrywki na najlepiej zarządzane przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr hab. Janina Pach prof. UP, dr Wojciech Maciejewski, dr Marta Czyżewska (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej i Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych UP)

Gra umożliwia kilkuosobowym zespołom graczy wcielić się w zarządy przedsiębiorstw – sklepów z produktami regionalnymi prowadzącymi działalność w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Symulacja jest wirtualną grą biznesową, dostępną przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu uczestnicy w ramach jednego zespołu mogą podejmować decyzje ze swoich lokalizacji. W kilku kolejnych rundach zarządzający firmami będą podejmować decyzje jak w prawdziwym biznesie, tj. zatrudniać ludzi, wyposażać stanowiska pracy, zaopatrywać sklep w towary, konkurować z innymi firmami na rynku jakością i ceną swojej oferty, dbając o zadowolenie z pracy swoich pracowników oraz zaspokojenie popytu i satysfakcję klientów. Gra odzwierciedla rzeczywiste warunki konkurencji rynkowej, a decyzje konkurujących ze sobą drużyn wpływają na wyniki pozostałych. Gra adresowana jest do osób w wieku min. 15 lat.
Decyduje kolejność zgłoszeń. W zespole może być od 2-5 osób. Prosimy o zgłoszenie całego zespołu w jednym zgłoszeniu.

– godz.11.00 – 14.00 szkolenie: Wystąpienia publiczne (część II),

18 listopada środa

– godz. 8.30 – 9.30 wykład: Fablaby jako miejsca inkubacji przedsiębiorczości dr Krzysztof Sala (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej i Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych UP)

– godz. 10.00 – 12.00 warsztaty: Zarządzanie talentami – personal branding . Co to jest talent? Czy i czym się wyróżniam? Tematyka dotycząca mocnych stron, pasji i życiowych celów. Zagadnienie kompetencji pracownika przyszłości. Monika Kołakowska, Bożena Stanio (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

– godz. 12.00 – 13.00 wykład: „Przedsiębiorczy uczeń – jak rozwijać swoją wiedzę i umiejętności finansowe?” Dr Wioletta Kilar (Dyrektor Instytutu Geografii UP, Kierownik Zespołu Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP)

– godz. 14.00 – 15.00 wykład: Dobre praktyki w biznesie, dr Paulina Szyja (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej i Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych UP)

19 listopada czwartek

– godz. 9.00 – 14.00 wirtualne Targi Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego. To już kolejna edycja Targów Pracy pod hasłem „Wybierz lepszy start w przyszłość” – tym razem będą one wyjątkowe ze względu na formę. Po raz pierwszy organizujemy wydarzenie na taką skalę online! Zaprosiliśmy największe firmy działające na forum międzynarodowym. Naszymi gośćmi będą też lokalni przedsiębiorcy, którzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania.

– godz. 13.30 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP – Ogłoszenie zwycięzców Konkursu Absolwent z Pasją 2020

## WYDARZENIA (wymienione poniżej) W RAMACH TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020 – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY NA STRONIE https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/

– PRZEDSIĘBIORSTWO W CZASIE PANDEMII COVID-19
Wydarzenie ma charakter zdalny, on-line.
12.11.2020 10:00 – 02.12.2020 18:00

– Jakie możliwości daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy- Film umieszczony na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5RDN9oaVcys
16.11.2020 00:00 – 20.11.2020 23:00

– Jak zarejestrować i prowadzić agencję zatrudnienia – internetowe instrukcje dla przedsiębiorców, www.wupkrakow.praca.gov.pl
16.11.2020 – 20.11.2020

– Inwestycja w siebie /on-line
16.11.2020 08:00 – 20.11.2020 15:00

– W stronę biznesu – poznaję swoje predyspozycje zawodowe/on-line
16.11.2020 08:00 – 20.11.2020 15:00

– Dni Przedsiębiorczości w FRP w Łodzi/ Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
16.11.2020 08:00 – 20.11.2020 16:00

– Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz badanie kompetencji i predyspozycji przedsiębiorczych/ online; rejestracja: www.wup-krakow.pl
www.pociagdokariery.pl
16.11.2020 08:00 – 20.11.2020 18:00

– Jak stworzyć własny biznes ze wsparciem PUP – konsultacje indywidualne online
Jaworzno
16.11.2020 08:00 – 16.11.2020 12:00

– Kompetencje zawsze w cenie! – konsultacje z doradcą zawodowym z wykorzystaniem Narzędzia do Badania Kompetencji/on-line
16.11.2020 08:00 – 20.11.2020 15:00

– Konsultacje i usługi doradcze w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych/ online
16.11.2020 09:00 – 20.11.2020 13:00

-Warsztaty on-line: Podstawowe informacje na temat opracowania biznesplanu/Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Warsztaty w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom (konieczna rejestracja oraz instalacja aplikacji).
16.11.2020 09:00 – 16.11.2020 10:30

– Dress code i wizerunek w biznesie-STP/ Szkolenie w formie on-line na platformie ZOOM.
Prosimy o rejestrację poprzez kalendarz na stronie: https://www.pomorskiemiasteczkozawodow.pl
16.11.2020 09:00 – 16.11.2020 13:00

-Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP-współpraca z otoczeniem biznesowym/Bydgoszcz
Youtube https://youtu.be/dgtsG_JIMMk,
https://youtu.be/nOlM1G_sZgw,
https://youtu.be/5NYoVFT5x9w,

16.11.2020 09:00 – 22.11.2020 18:00

– squareTec – „Personal branding czyli budowanie marki produktu, którym jesteś”/transmisja – kanał YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC-PlTI39jxfaV9wxi4MEcHA
16.11.2020 09:00 – 22.11.2020 18:00

– Indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie zakładania działalności gospodarczej lub konsultacji biznesplanu – STP./ Spotkanie odbywa się on line za pomocą platformy do komunikacji Zoom.
Prosimy o rejestrację poprzez kalendarz na stronie: https://pomorskiemiasteczkozawodow.pl/zapisz-sie?layout=daily&day=2020-11-16
16.11.2020 09:00 – 16.11.2020 13:00

– Konsultacje indywidualne – Rozwój kariery naukowej
16.11.2020 09:00 – 20.11.2020 14:00

– Rola wartości w nowej rzeczywistości biznesowej
16.11.2020 09:00 – 16.11.2020 12:30

– Katarzyna Wardzała – “Czym jest przedsiębiorczość?”
Youtube UTP
link https://www.youtube.com/watch?v=MQIhmwUlJO4&fbclid=IwAR2T2q6Duf5QsCCpStbMXyBgvX18af6mMeMgy8PaEoOYov1PWh3gkyL5iSA
16.11.2020 09:00 – 22.11.2020 18:00

– Wydział Zarządzania UTP-„Słowa dwa – komunikacja interpersonalna” – wykład,prowadzący: Kamil Rezmer, dr Małgorzata Zajdel; Międzywydziałowe Koło Naukowe „EuroProjekt”/ MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a084f1a36cddc487facd714ad07545843%40thread.tacv2/conversations?groupId=6acbc06f-403b-4d1e-94a8-424737dce565&tenantId=1acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07

Kod MS Teams dołączenia do zespołu: noon33o
16.11.2020 09:00 – 16.11.2020 09:40

– 8 KROKÓW DO UPRAGNIONEJ PRACY
Wydarzenie online: ClickMeeteing
16.11.2020 09:30 – 16.11.2020 11:30

– Startup School #4
Wydarzenie odbędzie się w formie online na platformie ZOOM. Przed wydarzeniem uczestnicy otrzymają e-mailowo dostęp do spotkania.
16.11.2020 10:00 – 19.11.2020 13:00

– Współpraca przedsiębiorców i szkół – konsultacje online z Zespołem ds. Szkolnictwa PSSE
16.11.2020 10:00 – 20.11.2020 15:00

– Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP – prezentacja Kół Naukowych pt. „Od pomysłu do przedsiębiorstwa”.

Youtube UTP
link https://www.youtube.com/watch?v=UtlKLtuthNg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EOCKIznYjS7tSFyfZsOgidQyIYYDMmEeTciekenDXrRLNCk2OjJh7IIc
16.11.2020 10:00 – 22.11.2020 18:00

– Współpraca przedsiębiorców i szkół – konsultacje online z Zespołem ds. Szkolnictwa PSSE
16.11.2020 10:00 – 20.11.2020 15:00

– Quiz-o-wlasnosci-intelektualnej/Wydarzenie online
16.11.2020 10:00 – 22.11.2020 18:00

– Jakich pracowników będzie potrzebować rynek pracy – spotkania informacyjne dla młodzieży (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna)
16.11.2020 10:00 – 20.11.2020 15:00

– Szkolenie online: Fundraising nie tylko dla NGO
online: platforma Teams
16.11.2020 10:00 – 16.11.2020 11:30

– Przedsiębiorczy znaczy aktywny
16.11.2020 10:00 – 20.11.2020 12:00

– Badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów Thomas International-STP
Spotkania indywidualne w formie on line za pomocą platformy do komunikacji Zoom.
Prosimy o rejestrację na wybraną godzinę poprzez kalendarz na stronie: https://pomorskiemiasteczkozawodow.pl/zapisz-sie?layout=daily&day=2020-11-16
16.11.2020 10:00 – 16.11.2020 14:00

I wiele, wiele innych. Wszystko,co powyżej, znajdziecie na stronie -> https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/ (zapisy,szczegółowe informacje).

Serdecznie zachęcam i dajcie znać proszę,czy wzięliście w czymś udział oraz jak oceniacie organizację ŚTP w formie online.:)

Doradca zawodowy,
Sylwia Tatara