Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego TZN  wzięli udział wraz z opiekunem w dniu 28.03.2023 w Konsultacjach Społecznych, zorganizowanych przez stowarzyszenie Civitas, w ramach projektu Śląska Akademia Liderów Społecznych.

Tematyką konsultacji była SZKOŁA a dokładnie szkoła przyszłości, działania samorządu uczniowskiego oraz działania na rzecz szkoły bardziej demokratycznej inkluzywnej . Dzięki zajęciom warsztatowym i pomocy moderatorów uczniowie mogli wymienić się pomysłami, doświadczeniami i refleksjami. Część druga , debata o szkole, odbędzie się 05.04.2023, również w Fabryce Pełnej Życia, w Dąbrowie Górniczej.