Wszystkie informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się pod adresem:

WND-RPSL.11.02.03-24-0585/19