W ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” realizowanego w naszej szkole, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się szkolenie pt. „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej” przeprowadzone przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC Renex EEC. Uczestnicy szkolenia otrzymali Certyfikaty IPC i zaświadczenia MEN oraz poszerzyli swoją wiedzę z zakresu nowoczesnej elektroniki”