Dnia 4 kwietnia, w ramach trwającej kampanii edukacyjnej pod hasłem: #NieBądźAtrakcyjnyDlaKleszczy – pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, przeprowadzili w naszej szkole prelekcje, dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych oraz chorób zakaźnych. Dodatkowo dla młodzieży przygotowano punkt informacyjno-edukacyjny dot. poruszanych podczas spotkania tematów. W akcji uczestniczyło 400 uczniów oraz kadra pedagogiczna.