Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dyplom technika)  dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2022 r. będą do odbioru w sekretariacie głównym paw.A  od 30 maja 2022r. Zapraszamy po odbiór!