Samorząd Uczniowski Technicznych Zakładów Naukowych rozpoczyna cykl „Moje pasje”. Zapraszamy nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów do rozmowy, w której opowiecie o swoich zainteresowaniach. Cykl „Moje pasje” będziemy prezentować na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku. Jeśli chcesz opowiedzieć o swoich zainteresowaniach zgłoś się do opiekunów lub aktywu SU.